Cele wprowadzenia elektronicznego postępowania upominawczego

Cele EPU to: łatwość złożenia pozwu oraz przyspieszenie postępowania w całym jego obszarze merytorycznym (od złożenia pozwu do przekazania wniosku egzekucyjnego komornikowi sądowemu) - przede wszystkim poprzez uproszczenie całego procesu oraz jego automatyzację (co jest ważne zwłaszcza przy pozwach zbiorowych) i specjalizację pracowników e-sądu.

Ocenia się, że całe postępowanie w większości rozpatrywanych spraw nie powinno trwać dłużej niż kilka dni; ograniczenie do minimum ilości dokumentów z wadami czy brakami formalnymi (system nie przyjmie nieprawidłowo wypełnionego formularza) oraz kosztów postępowania; ułatwienie dostępu do akt sprawy upoważnionym osobom i możliwość bieżącego monitorowania przebiegu postępowania przez strony; ułatwienie i rozszerzenie dostępu do postępowania sądowego dla osób niepełnosprawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.