Serwis dostępowy EPU

Serwis dostępowy EPU zawiera wszelkie pouczenia niezbędne do zachowania przepisów procedury w trakcie całego jej trwania, instrukcje składania pozwów, uzyskiwania dostępu do akt EPU, elektronicznego składania sprzeciwów (jeśli pozwany wybierze taką drogę komunikacji), skrzynkę umożliwiającą kontakt powoda z sądem oraz moduł uzyskiwania odpisów z dokumentów zgromadzonych w aktach EPU.

Ponadto system informatyczny umożliwia złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji (przez komornika sądowego). Warto wiedzieć, że wszystkie pisma powoda dostarczone poza trybem elektronicznym są zwracane, i to bez wezwań do prawidłowego złożenia. Na zarządzenie o zwrocie pozwu nie można złożyć zażalenia lub odwołania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.