Własność intelektualna, znaki towarowe i europejski urząd patentowy.

Własność intelektualna to określenie na zbiór praw chroniących dokonania twórcze i naukowe ich autora. Zapisy, które jej dotyczą znajdziemy w kodeksie cywilnym i karnym. Co ważne, ochroną objęte są dzieła od momentu ich powstania, bez konieczności ich rejestracji. Jeśli jednak w grę wchodzą przedmioty własności przemysłowej konieczne będzie ich opatentowanie. Wystarczy złożyć wniosek do odpowiedniej instytucji. Przyznawaniem patentów zajmuje się na przykład europejski urząd patentowy. Patenty przyznawane są konkretnym wynalazkom na wniosek ich twórców. Istotnym zagadnieniem dotyczącym patentów jest też ochrona znaku towarowego, za który uważa się znak graficzny lub logo, charakterystyczny dla towarów konkretnej firmy.

Zastrzeżenie znaku towarowego uniemożliwia konkurencji bezprawne korzystanie ze znaków towarowych dane firmy. Działanie to jest podejmowane również dla dobra konsumenta, gdyż chroni go przed kupnem nieoryginalnych towarów. W przypadku zastosowania przez konkurencję łudząco podobnego znaku towarowego firma, która pierwsza go wprowadziła i zarejestrowała może domagać się jego unieważnienia, a nawet odszkodowania. Świadome i bezprawne korzystanie ze znaku towarowego innej firmy w celu wprowadzenia w błąd klientów niesie za sobą bardzo poważne sankcje finansowe.

admin