Doręczenia

Doręczenia.

Dla powoda doręczenie w EPU będzie zawsze miało formę elektroniczną, zaś dla pozwanego wtedy, gdy ten wyrazi na to zgodę. Powód, w chwili rozpoczęcia postępowania przez wniesienie pozwu w EPU, otrzymuje dostęp do dedykowanej dla niego elektronicznej skrzynki pocztowej, umożliwiającej odbieranie korespondencji z e-sądu i administrowanej przez ten sąd.

Doręczenie elektroniczne jest skuteczne w momencie zapoznania sie z pismem przez adresata, a w przypadku jego nieodczytania uznaje się je za doręczone po upływie 14 dni od dnia dostarczenia adresatowi. Warto podkreślić, iż strona ma obowiązek w okresie tych dwóch tygodni sprawdzić, czy sąd nie przesłał dla niej żadnych dokumentów

W EPU nie istnieje awizowanie korespondencji, choć przewidziano możliwość powiadamiania strony o pojawieniu się wiadomości w elektronicznej skrzynce pocztowej.

admin