Jak zmieniały się wymogi, według których piszemy prace licencjackie?

Dziś już chyba nikt nie wyobraża sobie tego, by można było napisać jakąkolwiek pracę bez użycia komputera. Coraz częściej uczniowie piszą wypracowania na komputerze, choć wciąż jeszcze w wielu szkołach rozprawki, eseje i inne wprawki literackie, pisane są w zeszytach. Obowiązek pisania na komputerze dotyczy natomiast studentów, którzy w programach do edycji tekstu tworzą rozmaite prace - począwszy od tych drobnych - zaliczeniowych - a skończywszy na dyplomowych - pracach licencjackich i magisterskich.

Wyglądają one zdecydowanie bardziej profesjonalnie, niż gdyby były pisane ręcznie, a zaawansowane funkcje komputerowych edytorów tekstu sprawiają, że prezentują się bardziej estetycznie od prac pisanych na maszynie. W czasach, gdy komputery nie były jeszcze w powszechnym użyciu, to właśnie ręcznie bądź na maszynie do pisania powstawały rozprawy naukowe.

Wiązało się to z wieloma trudnościami technicznymi, zwłaszcza, jeśli pomyślimy o tym, że musielibyśmy napisać ręcznie, liczące około 50 stron prace licencjackie w sposób czytelny, bez skreśleń i błędów. Dla osób o niezbyt estetycznym charakterze pisma, mającym trudności z opanowaniem zasad ortografii, było to z pewnością nie lada wyzwanie.

Dzięki programom do edycji tekstu, napisanie pracy licencjackiej jest dużo łatwiejsze. Przede wszystkim, mamy pewność, że pisany przez nas tekst będzie łatwy do odczytania. Pamiętać bowiem należy o tym, że naszą pracę oceniać będzie zarówno promotor, jak i recenzent. Musi więc być czytelna.

Programy do edycji tekstu pozwalają też w łatwy sposób dodawać przypisy, numerować strony oraz stosować różne wyróżnienia w tekście, jak pogrubienie czy kursywę. Bez trudu dodamy też rozmaite elementy graficzne, tabelki, wykresy, ilustracje. Takich możliwości nie dawała maszyna do pisania, na której mógł powstawać jedynie tekst.

Jeszcze jedną zaletą pisania na komputerze jest to, że programy do edycji tekstu w prosty sposób wyłapują błędy, które powstają podczas pisania. Dotąd literówki czy błędy ortograficzne, mogliśmy zauważyć dopiero przy powtórnym czytaniu tekstu. Dzięki programom komputerowym, takie pomyłki są wyłapywane od razu i oznaczane czerwoną falistą linią.

Wyróżniony tak błąd możemy poprawić ręcznie, wpisując poprawny wyraz, lub też użyć opcji słownika, który zaproponuje nam słowa poprawne. Należy jednak pamiętać o tym, że słownik taki nie wyszuka błędów interpunkcyjnych, stylistycznych czy składniowych. Tu potrzebna jest dobra orientacja w zasadach poprawnej polszczyzny samego studenta.

Zarówno prace licencjackie, jak i magisterskie, muszą być wolne od wszelkich błędów. Na tym poziomie edukacji, błędy ortograficzne mogą zdyskwalifikować każdą pracę licencjacką. Osoba z wyższym wykształceniem musi bowiem umieć posługiwać się poprawną polszczyzną.

W przypadku prac dyplomowych, dochodzi jeszcze konieczność używania fachowego słownictwa i umiejętność formułowania własnych sądów. Tego oczywiście za nas komputer nie zrobi, ale przy samym pisaniu pracy licencjackiej czy magisterskiej, okazuje się bardzo pomocny.

Jakie jeszcze są zalety pisania na komputerze? Obok łatwości kasowania zdań, bez pozostawiania skreśleń czy profesjonalnych możliwości obróbki tekstu, warto jeszcze wspomnieć o tym, że dokument zapisany na komputerze można powielać, a dzięki internetowi, w łatwy sposób przesyłać promotorowi do oceny. Promotor, z kolei, w łatwy sposób może nanosić na przesłany tekst poprawki, dodawać komentarze, które będą dla studenta dobrze widoczne.