Zasady funkcjonowania e-sądu

Dla spraw rozpatrywanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) przewidziano następujący schemat postępowania:

  • złożenie pozwu;
  • wystawienie nakazu zapłaty w EPU;
  • wydanie elektronicznej klauzuli wykonalności;
  • złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego na podstawie nakazu;
  • inne czynności.
admin