Elektroniczna klauzula wykonalności

Podstawowym celem prowadzenia postępowania jest zaspokojenie świadczenia zasądzonego w orzeczeniu kończącym to postępowanie (przy założeniu, iż jest zgodne z żądaniem). Nakaz zapłaty wydany w trybie EPU jest również prawomocnym tytułem egzekucyjnym.

Podstawową zmianą, w porównaniu z tradycyjnym postępowaniem przy nadawaniu klauzuli wykonalności prawomocnemu orzeczeniu sądu, jest zasada niewysyłania wnioskodawcy (powodowi) odpisu orzeczenia z zamieszczoną na nim klauzulą wykonalności (w postaci skróconego postanowienia sądu).

admin