Bibliografia jaką powinny zawierać prace licencjackie

Gdy piszemy prace licencjacką musimy zdawać sobie sprawę, że najczęściej jest to praca odtwórcza. W związku z tym opiera się ona nie na naszym własnych badaniach, ale na wiedzy naukowej jaka znajduje się w innych publikacjach. W związku z tym szczególnie ważne jest przygotowanie w odpowiedni sposób do wybranej przez nas tematyki treści jakich użyjemy w naszej pracy dyplomowej.

Im treść jaką mają prace licencjackie jest bardziej trafna i adekwatna do tematu tym możemy liczyć na znacznie lepszą ocenę takiej pracy. W związku z tym dobrze jest się zapoznać z jak największą ilością materiałów w danej tematyce. Ważne jest, zatem by nasz temat był tak dobrany przez nas, by nie zawierał zbyt szerokiego zakresu, gdzie materiałów będzie zbyt dużo. Jednak również nie może być to zakres wiedzy zbyt wąski, gdzie zabraknie nam treści w postaci materiałów źródłowych.

W każdej pracy licencjackiej musimy zawierać między innymi cytaty z innych książek naukowych. W tym względzie jest bardzo ważne, by takich cytatów nie było w naszej pracy zbyt dużo. W wielu pracach dyplomowych, które są krótkie, jeśli idzie o ilość treści. W znacznym stopniu oparte są one jedynie na cytatach. Jest to często błąd, który na lepszych uczelniach może przełożyć się na gorszą ocenę takiej pracy, jeśli dopuści ją promotor.

Jednym z ważniejszych aspektów naszej pracy dyplomowej jest zawsze bibliografia. W tym przypadku w konkretnej tematyce powinny być zawarte określone publikacje. W związku z tym warto jest zawsze dowiedzieć się od swojego promotora jakie publikacje powinny być szczególnie przez nas uwzględnione. Brak ważnej publikacji naukowej w konkretnej tematyce w bibliografii pracy jest w stanie, zwłaszcza w pracach opisowych znacznie obniżyć jej wartość.

Gdy gromadzimy materiały do pisania pracy naukowej zawsze powinniśmy je w odpowiedni sposób selekcjonować i segregować. W przypadku najważniejszych treści powinniśmy je umieszczać w naszych notatkach, tak by przy pisaniu już pracy w szybki sposób można było z nich korzystać. Dzięki temu znacznie łatwiej przyjdzie nam takiej pracy pisanie. Nie zapomnimy też zawrzeć w naszej pracy najważniejszych zagadnień oraz cytatów.