Zalety EPU

EPU ma również generować istotne oszczędności budżetowe. Ministerstwo Sprawiedliwości szacuje, że przy rocznym wpływie ok. 400-500 tys. pozwów będzie to suma rzędu 15-16 mln zł rocznie. Kwota ta jest różnicą kosztów obsługi takiej liczby pozwów w sposób tradycyjny (ok. 22-23 mln zł) i elektroniczny (szacunkowo ok. 6-7 mln zł).

Całkowite nakłady na system (15 mln zł) powinny zwrócić się po ok. roku jego funkcjonowania. Spraw, które mógłby rozpatrywać e-sąd, jest w Polsce około miliona rocznie. Warto podkreślić, że oszczędności będą również dotyczyć stron postępowania (niższe opłaty sądowe).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.