Wydanie nakazu zapłaty w EPU

Całość postępowania w EPU prowadzona jest w postaci dokumentacji elektronicznej (także akta sprawy drugiej instancji). Sprawy w postępowaniu elektronicznym sąd rozpatruje na posiedzeniu niejawnym, tak jak w klasycznym postępowaniu upominawczym.

Dotyczy to zarówno postanowień, zarzadzeń, jak i nakazu zapłaty sporządzanych tylko w systemie informatycznym i zabezpieczanych podpisem elektronicznym. W ramach trybu EPU na potrzeby wydania nakazu zapłaty stosuje się przepisy o postępowaniu upominawczym z uwzględnieniem specyfiki wynikającej z rozdziału o EPU.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.