Co trzeba wiedzieć

Elektroniczne rozliczanie się z fiskusem umożliwiło i zapoczątkowało rozporządzenie Ministra Finansów z 19 grudnia 2007 r. określające rodzaje deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Od 1 stycznia 2008 r., więc od chwili, kiedy ruszył system tzw. e-Deklaracji i gdy z tej możliwości mogli korzystać wszyscy podatnicy i płatnicy - można było składać 32 rodzaje deklaracji.

Od 1 kwietnia 2008 r. zbiór ten rozszerzono o kolejne formularze, m.in. o deklaracje składane przy rocznym rozliczeniu podatku dochodowego: PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-36L, PIT/O, PIT/D. 1 stycznia 2009 r. weszły w życie kolejne przepisy zawarte w wymienionym rozporządzeniu, skutkiem czego katalog formularzy składanych drogą elektroniczną poszerzono o następnych 20 deklaracji, m.in. PIT-40 i PIT-28.

Od początku 2010 roku drogą elektroniczną można składać już 80 różnych formularzy podatkowych (PIT, CIT, VAT). Dodatkowo Ministerstwo Finansów w 2009 r. umożliwiło przesyłanie elektronicznych formularzy PIT-37 (najpopularniejsza deklaracja podatkowa - corocznie wypełniana przez ok. 16 mln osób) bez konieczności używania kwalifikowanego e-podpisu.

Od 1 stycznia 2010 r. bez obowiązku stosowania elektronicznej sygnatury można wysyłać do urzędów skarbowych również, oprócz PIT-37, elektroniczne formularze: PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.