Istota EPU

Istotę EPU ma stanowić: umożliwienie elektronicznej komunikacji z sądem, łącznie ze złożeniem i opłaceniem pozwu; utrwalanie wszelkich dokonywanych w EPU czynności wyłącznie w systemie informatycznym i rezygnacja w jak największym stopniu z prowadzenia akt papierowych oraz związanych z tym utrudnień biurokratycznych; sprawne wydanie orzeczenia tylko w formie elektronicznej; ograniczenie czynności sądowych do wymaganego minimum i stosowanie zasady, że czynności powoda, rozpoczęte w inny niż elektroniczny sposób, nie będą przez sąd rozpatrywane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.