Inne zasady rynku ubezpieczeniowego

Jedna z czterech ustaw z 22 maja 2003 roku pojednuje o pośrednictwie ubezpieczeniowym, które jest głównym kanałem sprzedaży produktów ubezpieczeniowych. Nowa ustawa rezygnuje z wyróżniania agentów i brokerów ubezpieczeniowych z grupy pośrednictwa tychże produktów oraz usług. Pośredników ubezpieczeniowych definiuje jako osoby, które prowadzą pośrednictwo ubezpieczeniowe w celu uzyskania wynagrodzenia za własną czynność, przy czym osoby te mają obowiązek poinformowania klientów o swoich powiązaniach z konkretnym ubezpieczycielem. Państwa członkowskie oczywiście w ramach wewnętrznych przepisów krajowych nie muszą rezygnować z określania pośredników ubezpieczeniowych mianem brokerów czy agentów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.