Prace licencjackie powinny zawierać postawione tezy

Wartościowe prace licencjackie i magisterskie powinny być przede wszystkim twórcze. Oznacza to, że zawarte w nich informacje powinny dążyć do rozwiązania danego problemu, postawionego i ujawnionego już na samym początku pracy licencjackiej lub magisterskiej. Zadanie polegające na dociekaniu o słuszności własnych przekonań nazywamy udowadnianiem hipotez, a samo zadawanie pytań - stawianiem hipotez.

Każda praca licencjacka lub magisterska, aby była wartościowym dziełem musi zawierać w swojej treści hipotezę, albo kilka hipotez. Praca może opierać się na materiałach zgromadzonych w bibliotekach lub z innych źródeł, jednak są to jedynie pomoce naukowe, dzięki którym student popiera osobiście postawioną tezę. Wiele postawionych w pracach dyplomowych tez, znalazło swoje poparcie i posłużyło do rozwoju określonych dziedzin nauki.

Śmiało można powiedzieć, że dzięki niektórym tezom, które zostały zawarte w pracach licencjackich i magisterskich nastąpił rozwój techniki, informatyki, a nawet medycyny. Nauka ogólnie polega na stawianiu hipotez, dlatego pierwsze swoje początki nauki stawiana ich student powinien posiąść już na studiach. Zdarzają się również przypadki, że postawiona hipoteza okazuje się bardzo znacząca i wręcz rewolucyjna.

Dzięki tak napisanej pracy dyplomowej nawet student znajdujący się na studiach pierwszego stopnia zyska rozgłos i nie będzie miał problemu ze znalezieniem w przyszłości pracy zawodowej. Poza tym stawianie hipotez w pracach dyplomowych działa na korzyść studenta, ponieważ pokazuje jego zaangażowanie w prace i gotowość podejmowania wyzwań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.