Prace licencjackie powinny być pisane samodzielne przez studentów

Studia mają za zadanie rozwinąć intelekt słuchaczy, przygotować ich do samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych i nie tylko. Edukacja na wyższym poziomie kształtować ma wrażliwość na prawdę, piękno. Takie jest założenie idealne, ponieważ w praktyce różnie to wychodzi, bo student funkcjonuje w wielu kręgach i na wielu płaszczyznach, które mogą podsuwać konkurencyjne wartości, postawy.

Na studiach ludzie zdobywają też konkretne umiejętności, zdolności, wiedzę. Weryfikacja procesu kształcenia i samokształcenia następuje poprzez prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie. Teoretycznie muszą być one pisane samodzielnie przez żaków. W tym twórczym zadaniu mogą pomagać promotorzy.

W rzeczywistości z zadaniem napisania prac licencjackich czy magisterskich nie radzi sobie wielu studentów, więc korzystają oni z pomocy bardziej doświadczonych osób. Dlaczego tak się dzieje? Problem jest złożony i wynika m.in. z lenistwa lub braku czasu studentów, którzy bardzo często pracują zawodowo, by utrzymać się na studiach.

Inni nie potrafią zabrać się do zadania napisania prac licencjackich. Twierdzą, że to ich przerasta, nie wiedzą, od czego i jak zacząć ani jak sobie z tym poradzić. Tutaj winę ponoszą też promotorzy, którzy muszą w odpowiedni sposób wpłynąć na seminarzystów. Ich zadaniem jest przecież prowadzenie słuchaczy po świecie nauki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.