Prace licencjackie i zasady robienia przypisów

Praca dyplomowa, czy to praca licencjacka, czy praca magisterska wymaga zrobienia co najmniej kilku przypisów. Prace licencjackie, a także magisterskie to w dużej części prace odtwórcze. Wymaga to jednego- cytowania z różnych tekstów. Każdy taki cytowany fragment, nawet jeśliby było to nawet króciutkie (np.: 2 wyrazy)zdanie, należy zrobić przypis, w którym będzie autor, tytuł dzieła, miejsce wydania i strona, na której w dziele jest to zamieszczone. Na pasku narzędzi jest polecenie wstaw i tam klikając otworzymy pasek, na którym znajdziemy hasło:przypis dolny/przypis końcowy.

W niektórych, starszych wersjach Worda znajdziemy z kolei hasło:Odwołanie i dopiero dalej, po kliknięciu w to odwołanie otworzy się kolejna zakładka i tam będzie przypis dolny. Po zapisaniu cytowanego zdania należy kliknąć we wspomniane hasła na zakładkach w pasku narzędzi i automatycznie zrobi się nam na dole strony (oddzielona linią od tekstu) lub na końcu pracy licencjackiej mała cyferka - numer przypisu. Trzeba go uzupełnić zapisem, przy książce jest to poprawny zapis bibliograficzny.

Każdy student piszący pracę licencjacką powinien wiedzieć jeszcze o stosowaniu przyjętych skrótów. Jeśli przypisy po kolei odwołują się do tej samej książki to stosuje się przypis:ibidem i stronę z której jest cytat. Czasami w pracy licencjackiej cytaty z jednej książki są przeplatane innymi przypisami, to wówczas wpisuje się przy cyferce autora, tytuł dzieła, potem skrót:op.cit i strona. To, czy przypisy są na dole strony, czy na końcu książki decyduje przepis na uczelni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.