Prace licencjackie, magisterskie a studia MBA.

Nasza przyszła kariera zawodowa, a także reputacja i szanse na znalezienie dobrej pracy na pewno zależą od wybrania odpowiedniego kierunku studiów. Jak jednak wiadomo szanse absolwentów po ukończeniu identycznego kierunku są bardzo różne. Nie chodzi tu o współczynnik szczęśliwego przypadku, znajomości i tak dalej, chodzi o typ ukończonej uczelni. Studia ukończone gdzieś zaocznie w filii mało znanej szkoły wyższej, a studia MBA prowadzone w języku angielskim na renomowanej uczelni to zupełnie co innego.

Tak samo jest jeśli chodzi o prace licencjackie, praca pracy nie równa, jest to fakt niezaprzeczalny. Studia pierwszego stopnia kończą się egzaminem w formie obrony prac licencjackich. Nie jest to to samo co studia MBA, ale przecież można próbować drugi stopień specjalizacji kontynuować w formie MBA.

Prace licencjackie, magisterskie, prace dyplomowe wieńczące studia MBA muszą posiadać cechy wspólne, jakimi zawsze będzie fachowa bibliografia, postawienie dobrej, badawczej tezy albo też hipotezy. Praca licencjacka jak każda inna ma rozwikłać tezę lub hipotezę, zanegować lub potwierdzić. Prace tego typu oddawane są w formie elektronicznej na płycie DVD oraz w formie papierowej. We wszystkich wypadkach bardzo istotny jest wkład własny w badania naukowe.

Coraz więcej osób decyduje się na studia MBA i obronę pracy dyplomowej w języku angielskim, gdyż jest to spory kapitał i atut na przyszłość. Warto o tym pamiętać wybierając kierunek studiów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.