Prace licencjackie,to przedsmak prac magisterskich.

Prace licencjackie są dużo łatwiejsze od prac magisterskich, ponieważ stopień jest niższy. Aby otrzymać stopień magistra trzeba się bardzo napracować, trzeba również udowodnić komisji że się na ten stopień zasługuje. Jednak do obrony pracy wcale nie jest tak łatwo dojść.Przed samą obroną pracy magisterskiej studenta czeka wiele niepewności i wiele lat ciężkiej i męczącej nauki, która jednak później pokaże efekty.

Praca magisterska jest trudna do napisania, a przed jej akceptacją musi ją sprawdzić promotor. Dlatego właśnie jest tak ważna, bardzo ważna jest rola promotora w ciągu naszej całej nauki. Ważne jest aby zaznaczyć że promotora wybiera sobie student. Warto także kierować się przypisaniu pracy tematem i na jego p odstawie wybierać promotora bo jak wiadomo każdy promotor specjalizuje się w czym innym.

Warto na uczelniach wyższych mieć także starszych kolegów i koleżanki.Jak wiadomo wybór promotora student robi na dwa lata przed pisaniem pracy magisterskiej dlatego ważna jest opinia jaką studencki wystawili promotorowi, aby student który wybiera go dopiera miał całkowity wgląd na jego opinie. Przyszli magistrowie zwracają dużą uwagę na opinie o promotorze, ponieważ pozwala im to na łatwiejszą ocenę danego promotora.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.