Gdy piszesz prace licencjackie, stosuj zasady wyróżniania tekstu

Wyróżnianie tekstu przy pisaniu prac licencjackich niesie ze sobą wiele pozytywów. Po pierwsze, tekst staje się bardziej urozmaicony, po drugie wyróżnione zostają w nim ważne informacje, po trzecie na podniesieniu wartości zyskuje ocena wizualna pracy.

Do rodzajów wyróżnień tekstu zaliczają się kursywa, boldowanie i podkreślanie. Wyróżnienia te należą do standardowych funkcji edycji czcionki, w jakie zaopatrzone są edytory tekstu.

Kursywa to nic innego jak pochylenie czcionki. Stosuje się ją dość często, np. przy cytowaniu lub wprowadzaniu do pracy licencjackiej obcojęzycznych terminów. Kursywę często też stosuje się, gdy wykonuje się podpisy rysunków i tabel. Aby uaktywnić funkcję kursywy, wystarczy wystukać na klawiaturze kombinację klawiszy Ctrl + I lub kliknąć na pasku formatowania u góry ekranu przycisk z pochylonym „I”.

Boldowanie to pogrubianie czcionki. Stosuje się je bardzo często dla wyróżnienia tytułów lub śródtytułów w pracach licencjackich. Nie powinno się go jednak stosować zbyt wiele w tekście głównym, gdyż pogrubione słowo bardzo rzuca się w oczy i może odwracać uwagę od kluczowych treści tekstu. Boldowanie uruchamiamy kombinacją klawiszy Ctrl + B lub klikamy na przycisk na pasku formatowania z pogrubionym „B”.

Kolejnym rodzajem wyróżnienia stosowanym w tekstach prac licencjackich może być podkreślenie. Stosuje się je najczęściej, aby zaznaczyć, że jakiś fragment tekstu jest szczególnie ważny, zawiera kluczowe informacje, może to być np. jakaś hipoteza sformułowana na podstawie obszernych wniosków, do której w toku czytania pracy często się wraca. Podkreślenie uzyskuje się poprzez wybranie kombinacji klawiszy Ctrl + U lub kliknięcie na pasku narzędzi ikonki z podkreślonym „U”.

Ogólnie prace licencjackie powinny zawierać w sobie rozmaite rodzaje wyróżnień, które pozwoliłyby czytelnikowi zorientować się, na które zagadnienia powinien zwrócić szczególną uwagę. Dobrze widziane jest też stosowanie kursywy, której z kolei używa się w nieco odmiennych celach niż podkreśleń czy boldowania, a chodzi tu przede wszystkim o stronę wizualno-estetyczną pracy, ale też wyróżnianie słów pochodzenia obcego.